Nejbližší akce: 2020 planuje se
Aktuálně:
DO ZUŠ Prostějov na YouTube

Sponzoři:

Dechový orchestr ZUŠ Vl. Ambrose v Prostějově vznikl v září roku 2003 a navázal na tradici malého dechového orchestru, který působil na hudební škole od roku 1979. Orchestr se rozšířil o saxofonovou sekci, basklarinet, hoboj, fagot, využívá širokého spektra bicích nástrojů a dalších hudebních nástrojů (klavír, harfa) patřících do moderního obsazení současných velkých dechových orchestrů. V současné době má orchestr přes šedesát hudebníků, jeho členy jsou žáci hudebního oboru, studenti středních i vysokých škol, učitelé a absolventi školy. Základem repertoáru jsou koncertní skladby našich i zahraničních autorů, ale také transkripce populárních melodií různých žánrů. Aktuálně se orchestr zaměřuje na propagaci skladeb patřících do tzv. symfonické dechové hudby. Soubor se stal nedílnou součástí kulturního dění nejen v regionu, ale úspěšně reprezentuje školu a město i v zahraničí. Vedoucím orchestru je Rudolf Prosecký.